Info

Termeni și condiții

Societatea comercială ”ELEDAR TUR” SRL în continuare(Calatorul.md/agentie), INDO 1012609002708, cu sediul MD-3606, mun. Ungheni, str. Nationala, 19, Republica Moldova, determină termeni, noțiuni și condiții generale de folosire, și achiziționare biletelor de avion. Aceşti termeni şi condiţii, care pot fi modificate din când în când, se aplică direct sau indirect (prin distribuitori) tuturor serviciilor noastre disponibile online, prin e-mail, telefon. Prin accesarea, căutarea şi utilizarea website-ului/softului nostru şi/sau prin efectuarea unei rezervări, confirmaţi şi sunteţi de acord că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate mai jos, fără restricții, în caz de dezacord cu punctele descrise, puteți să nu utilizați serviciile oferite.

1. REZERVĂRILE DE LOCURI

1.1. Rezervările de locuri pentru zboruri se efectuează cu ajutorul sistemelor internaționale computerizate de rezervări. Acestea vor permite accesul agenției la baza de date a companiei și rezervarea efectivă a locurilor pentru o anumită cursă în favoarea potențialilor pasageri.

1.2. Toate rezervările sunt gratuite și se efectuează înainte de data de plecare.

1.3. După efectuarea rezervării, pasagerul va primi informații privind prețul zborului (valabil la data rezervării), cât și informații referitoare la condițiile, restricțiile și regulile aplicabile biletului de avion ce poate fi cumpărat în baza respectivei rezervări.

1.4. Toate condițiile, regulile și restricțiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriană precum și de alți factori (de ex. obligația deținerii vizei), independenți de voința Calatorul.md. Aceste reguli, precum și prețul biletului de avion, se pot modifica, prin voința celor ce le-au impus, până la momentul cumpărării efective a biletului, fără ca Calatorul.md să poată fi făcută în vreun fel răspunzătoare.

2. EMITEREA BILETELOR DE AVION. MODALITĂȚI DE PLATĂ

2.1. Fiecare companie impune condiția ca emiterea biletelor de avion rezervate și plata acestora să se facă conform condițiilor impuse de către aceștia (companie). Pasagerul este obligat să se informeze despre termenul de valabilitate al rezervării și să se prezinte în termen pentru achitarea biletului sau să comande emiterea biletului pentru a intra în posesia acestuia. Pasagerii vor ține cont de faptul că termenele pot fi schimbate de companie în orice moment. Astfel, agenția va anunța pasagerul despre modificare fără a fi răspunzătoare în vreun fel de către acesta pentru o eventuala anulare a rezervării (până la momentul emiterii biletului de avion).

2.2. Prețul biletului de avion, pentru anumite opțiuni de zbor, se poate modifica în timpul procesului de emitere. În cazul în care va exista așa probabilitate de scumpire după achitarea opțiunii de zbor de către client, el va fi anunțat înainte de emiterea biletului despre acest lucru. Dacă opțiunile de zbor se scumpesc dupa achitare, în procesul emiterii, pasagerului I se va oferi posibilitatea achitării diferenței pentru finisarea emiterii opțiunilor de zbor, sau i se va rambursa suma achitată integral, prin aceeași metodă de plată prin care s-a efectuat achitarea. Calatorul.md nu poate fi făcută resonsabilă de scumpirea biletelor de avion în procesul emiterii chiar și dupa achitarea în acest scop de către client.

2.3. Plata se efectuează în LEI MDL la cursul comercial din ziua achitării.

2.4 În cazul în care doriti anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achiziționat (și Furnizorul de servicii transport permite acest lucru), este responsabilitatea dvs. De a informa în scris sau telefonic Calatorul.md despre intențiile dvs. În anumite cazuri, este posibil sa nu puteți anula / modifica biletele de avion sau va trebui sa respectati anumite cerințe pentru aceste acțiuni. Calatorul.md sau Furnizorul de servicii transport accepta toate formele de cereri scrise. Calatorul.md si Furnizorul de servicii transport nu pot anula / modifica biletul de avion înainte de a primi cererea dvs. fermă.

2.5. În eventualitatea modificării unei rezervari (incluzînd, dar făra a se limita, anulări, restituiri de sume, schimbari de nume), Calatorul.md își rezervă dreptul de a aplica anumite taxe pentru a acoperi costurile administrative care pot rezulta din aceasta acțiune. Aceste taxe diferă față de taxele impuse direct de către Furnizorul de servicii transport.

2.6. În cazul anulării biletelor de avion din motive voluntare, taxa de serviciu furnizat percepută în momentul emiterii biletului, nu se rambursează.

2.7. Regulile tarifare impuse de companiile aeriene cu privire la schimbarea sau anularea biletelor de avion achitate sunt afișate la momentul rezervării. După achitare schimbarea sau anularea biletelor de avion se efectuează strict conform acelor reguli tarifare.

2.8. În caz de forță majoră și nu numai, compania aeriană poate anula sau întarzia zborul, precum și să anuleze rezervarea fără a notifica în prealabil Pasagerul, urmînd ca banii să ii fie restituiți pasagerului sau să i se propuna noi variante de zbor. În toate aceste cazuri, pasagerul fie va fi informat direct de compania aeriana, fie de catre reprezentații Calatorul.md.

3. FORȚĂ MAJORĂ

3.1. Prin "forţă majoră" se înteleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremur de pamînt, alunecare de teren, incendiu, secetă, vînt puternic, ploaie torenţială, inundaţie, ger, înzapezire etc. Sau de circumstanţe economice sau sociale: revoluţie, stare beligerantă, blocadă, grevă, faliment, interdicţie la nivel statal a importului sau exportului, epidemie etc. Lista unor astfel de fenomene si circumstanţe nu este exhaustivă.

3.2. Evenimentul poate fi recunoscut ca forţă majoră numai în cazul cînd existenţa lui a dus în mod obiectiv la imposibilitatea indeplinirii obligaţiilor contractuale sau la îndeplinirea lor neconformă.

3.3. Conform art. 606 Cod Civil al Republicii Moldova: Neexecutarea obligaţiei nu este imputabilă debitorului în cazul în care se datorează unei forţe majore, dacă survenirea sau efectele acesteia nu au putut fi cunoscute de către debitor la momentul naşterii obligaţiei ori dacă debitorul nu a putut împiedica sau înlătura survenirea forţei majore ori a consecinţelor ei.

4. CREAREA PREȚURILE BILETELOR DE AVION

4.1. Prețurile biletelor de avion comercializate prin agenție sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări, tarife speciale, etc. În aceste condiții, fiecare zbor în parte presupune calcularea de către agentul specializat al prețului aplicabil biletului de avion respective. Din cauza unui număr mare de prețuri aplicabile biletelor de avion, acestea, ca și regulile aplicabile lor, nu pot fi afișate sau publicate. De asemenea, informațiile referitoare la reguli, care provin din comunicările scrise sau transmise computerizat de către companie, prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agenție, au un caracter continuu. Modificările pot fi permanente și din acest motiv ele nu pot fi traduse și publicate în vreun înscris.

4.2. Prețul unui bilet de avion devine stabil, împreună cu toate condițiile aplicabile lui, numai în momentul în care este emis (expediat prin e-mail pasagerului).

4.3. Prețul oricărui bilet de avion presupune condiții, reguli și restricții speciale aplicabile călătoriei la care se referă documentul respectiv în mod special. Pasagerul are obligația să se informeze despre aceste reguli înainte de a cumpara biletul. Din momentul procurării biletului, pasagerul ste obligat să cunoscă despre toate aceste reguli și nu pretinde că nu a fost informat, după ce a intrat în posesia biletului de avion.

4.4. Pentru activitatea specifică, agenția Calatorul.md aplică o politică de tarife de serviciu, denumite pe scurt TSF (Ticket Service Fee sau Transaction Service Fee). TSF-urile nu sunt returnabile în caz de anulare sau modificare a biletului de avion de către client.

4.5. Calatorul.md sau Furnizorul de Servicii își rezerva dreptul de a încasa suplimentar orice taxe (sau Comisioane) care pot sa apăra la momentul rezervărilor prin cartele de credit. În acest caz veți fi informat despre comisioanele aplicabile.

5. BILETUL DE AVION

5.1. Toate condițiile, regulile și restricțiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriană precum și de alți factori (de ex. obligația deținerii vizei), independenți de voința Calatorul.md. Aceste reguli, precum și prețul biletului de avion, se pot modifica, prin voința celor ce le-au impus, până la momentul cumpărării efective a biletului, fără ca Calatorul.md să poată fi făcută în vreun fel răspunzătoare. Prețul biletului de avion, pentru anumite opțiuni de zbor, se poate modifica în timpul procesului de emitere. În cazul în care va exista așa probabilitate de scumpire după achitarea opțiunii de zbor de către client, el va fi anunțat înainte de emiterea biletului despre acest lucru.

5.2. Clientul prin achitarea pentru bilet confirmă că înţelege că încheie un contract de transport şi intră într-o relaţia juridică directă nemijlocit cu compania de transport. De asemenea, Clientul prin achitarea pentru bilet acceptă că în caz că va avea careva pretenţii ce ţin de serviciile de transport, urmează să le înainteze direct companiei de transport; inclusiv în caz de insolvabilitate (faliment) a acesteia. Calatorul.md nu este garant sau reprezentant al companiei de transport.

5.3. La unele tarife sau oferte speciale nu se pot face anulări sau modificări. Utilizatorul este obligat să verifice regulile tarifului prevăzut pentru biletul de avion rezervat.

5.4. Achitarea biletului de avion înseamnă că pasagerul a făcut cunoştinţă cu toate condiţiile tarifului şi este de acord cu ele.

5.5. Biletul de avion este documentul, înscrisul sau convenția electronica în baza căreia se efectuează zborul. Biletul de avion este emis de Calatorul.md dar este proprietatea companiei aeriene pentru care a fost emis.

5.6. Pasagerul posesor al biletului de avion cumpărat are obligația de a-l păstra în stare buna și de a-l prezenta la îmbarcare în vederea admiterii sale la zbor. Pierderea sau deteriorarea biletului de avion de către pasager nu îl îndreptățește pe acesta la primirea unui nou bilet, neefectuarea zborului din acest motiv cade în sarcina exclusiva a pasagerului, fără ca acesta să poată pretinde Calatorul.md sau companiei nici un fel de despăgubiri.

5.7. Condițiile contractului și informațiile înscrise pe biletul de avion completează prezentele condiții generale. Se considera că pasagerul care a întrat în posesia biletului de avion a luat la cunoștința de toate aceste informații.

5.8. Client/Pasager urmează să respectă termeni de îmbarcare (înaintea plecării) recomandat de companiile aeriene, este de 120 min. pentru zborurile internaționale, respective 90 min. pentru zborurile interne.

5.9. Cupoanele biletului de avion trebuie utilizate in ordine consecutiva. In cazul nerespectării acestei prevederi, compania aeriană își rezerva dreptul de a anula biletul in cauza.

5.10. Calatorul.md nu este răspunzătoare și nu i se pot pretinde despăgubiri pentru ca pasagerul nu a zburat, în următoarele condiții:

- pasagerul nu s-a prezentat la timp la îmbarcare (120 min înainte de ora plecării înscrisa pe bilet).

- pasagerul este refuzat la îmbarcare datorita unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa viza de intrare pentru tara de destinație,

viza falsa, pașaport cu interdicție, etc) sau în situația unui refuz nejustificat al autoritarilor de a permite călătoria.

- alte împrejurări sau cazuri de forța majora, pe care Calatorul.md nu le putea prevedea sau evita.

5.11. Calatorul.md nu este răspunzătoare pentru anulari, întârzieri sau modificări de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (ex - pierderi de bagaje), obligații care cad direct în sarcina companiei aeriene. Calatorul.md, în conformitate cu Convențiile internaționale de la Varșovia este supusă cererilor companiilor aeriene. In astfel de situații, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despăgubi pasagerul în conformitate cu reglementările internaționale.

5.12. Pasagerul poate renunța la biletul de avion cumpărat în orice moment, înainte de data plecării. Indiferent de motivul renunțării, cu aplicarea politicii de returnare conform regulilor impuse de companiile aeriene. De regulă cu aplicarea penalizării de 100% din valoarea biletului inclusiv taxe și TSF + 15 EUR TSF de anulare Daca regulile companiei permit condiții de returnare mai avantajoase, Calatorul.md va aplica aceste reguli, in favoarea pasagerului, fără ca acestea sa afecteze reținerea TSF si TSF de anulare.

5.13. Pasagerul poate modifica biletul inițial cumpărat în condițiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz în parte, achitând o taxa suplimentară stabilită de către compania aeriană. De regulă cu aplicarea penalizării de 100% din valoarea biletului inclusiv taxe și TSF + 15 EUR TSF de anulare Daca regulile companiei permit condiții de schimbare mai avantajoase, Calatorul.md va aplica aceste reguli, in favoarea pasagerului, fără ca acestea sa afecteze reținerea TSF si TSF de anulare.

5.14. Pasagerul nu poate utiliza numai parți componente ale zborului aferent biletului cumpărat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se considera renunțare la bilet și i se aplica prevederile din prezentele condiții generale.

5.15. Pasagerul nu poate transmite biletul de avion unei terțe persoane.

5.16. Neprezentarea la zbor presupune de regula pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100% din valoarea biletului.

5.17. Pasagerul are obligația sa se asigure ca este în regula din punct de vedere al tuturor formalităților necesare călătoriei( politie, vama, sănătate, pașaport, viza, etc), Calatorul.md neavând nici o răspundere în fata pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la îmbarcare dintr-unul din aceste motive cade în sarcina exclusiva a pasagerului, fără că acesta să poată pretinde despăgubiri.

5.18. Datorita situației create prin cererile masive de azil politic sau rămânerile ilegale în tarile din Vest, autoritățile tuturor statelor, chiar în prezenta vizei de intrare eliberata de ambasadele tarilor respective, pot refuza fără explicații să permită trecerea frontierei, respectiv îmbarcarea în avion a pasagerului. În astfel de situații, Calatorul.md nu i se pot solicita despăgubiri, deoarece imposibilitatea efectuării transportului se datorează faptei unui terț.

6. RECLAMAȚII

6.1. Orice reclamație cu privire la biletul de avion cumpărat se va executa în formă scrisă, în termen de maxim 7 zile (șapte zile) de la data producerii evenimentului reclamat. Termenul pentru a răspunde la pretenţia înaintată este de 30 zile calendaristice.

6.2. Reclamațiile care nu sunt făcute în scris nu sunt luate în considerare.

6.3. Agenția va transmite reclamația respectivă companiei aeriene pentru care a fost emis biletul, iar compania va oferi soluția finală în calitate de proprietar al biletului. Agenția va informa pasagerul despre soluția oferită de companie, în scris, în termen de 3 zile de la primirea răspunsului de la companie. În situația în care pasagerul nu este mulțumit cu răspunsul primit, el se va adresa direct companiei aeriene care a efectuat zborul.

6.4. Conform limitărilor, stabilite în acest Regulament de prestare a serviciilor, Calatorul.md poartă răspundere numai pentru daune directe, cauzate real sau ca urmare a ne-executării reale a obligaţiilor noastre în cadrul prestării de către noi a serviciilor şi numai în limita comisionului încasat de la Furnizorul serviciului respectiv.

6.5. Pasagerul va fi despăgubit direct de către compania aeriană în toate cazurile în care aceasta decide acest lucru, agenția nefiind obligată să intermedieze astfel de despăgubiri.

6.6. Orice reclamație se va face de către pasager în conformitate cu prezentele condiții generale de vânzare a biletelor de avion.

© Calatorul 2012 - 2020 FaceBook Odnoklassniki